Concurs la ISU Mehedinţi

Concurs la ISU Mehedinţi. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Drobeta” organizează concurs pentru ocuparea unui post de subofiţer la compartimentul Financiar. Încadrarea este directă, cu recrutare din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea postului vacant.

ISU organizează concurs prin încadrare directă pentru ocuparea postului de execuţie vacant aferent funcţiei de subofiţer tehnic principal, la compartimentul Financiar.Cei care doresc să participe la concurs trebuie să fie absolvenţi de studii medii, cu diplomă de bacalaureat, în domeniul economic. Examenul va consta în două probe. Prima dintre ele are caracter eliminatoriu şi rerpezintă evaluarea performanţelor fizice. Cea de a doua probă va consta în susţinerea unui “test scris”.
Cei interesaţi îşi pot depune dosarele până în 19 octombrie, la sediul ISU, de luni până vineri, între orele 9,00 şi 15,00. Dosarul trebuie să cuprindă:

-cererea de înscriere la concurs,
-copia actului de identitate
-declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare
-declaraţia pe proprie răspundere care să precizeze dacă, în ultimele 6 luni candidatul a mai susţinut o testare psihologică
-consimţământul candidatului pentru eliberarea extrasului de pe cazierul judiciar