ASIGURAŢI MEDICAL ŞI ÎN AFARA ȚĂRII

Asiguraţi-vă sănătatea chiar şi în concediu. Românii care intenţionează să călătorească în afara ţării pot solicita cardul european de sănătate, care le permite să beneficieze de asistenţă medicală gratuită în caz de urgenţă pe teritoriul Uniunii Europene.  Documentul electronic, care nu este obligatoriu, poate fi deţinut de toţi cetăţenii care au calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate. Cardul este eliberat de Casa de Sănătate și poate fi obţinut în cel mult şapte zile de la data solicitării.

Cardul european de sănătate asigură serviciile medicale de urgenţă, în cazul în care sunteți plecat în străinătate. Documentul nu este obligatoriu și poate fi deţinut de toţi cetăţenii care au calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate, câtă vreme aceştia fac dovada achitării la zi a contribuţiei la Sănătate.

Pentru a intra în posesia cardului trebuie depusă o cerere, o copie după buletinul de identitate şi o adeverinţă de la serviciu. În cazul minorilor, trebuie depusă o copie după certificatul de naştere, iar în cel al pensionarilor, un talon de pensie. Cei interesați pot afla mai multe detalii de pe site-ul  Casei de Sănătate Mehedinţi.

În cazul în care posesorul pierde cardul european de sănătate în timpul vacanţei şi are nevoie de asistenţă medicală, asiguratul trebuie să contacteze casa de sănătate emitentă pentru a solicita, în schimb, certificatul provizoriu de înlocuire a cardului european de asigurări de sănătate, document ce va fi transmis în cel mult 24 de ore de la solicitare.